På utbildningen spelar vi tillsammans och diskuterar gruppdynamik, folkbildning, NBV och hur du kan samt din musikgrupp kan utvecklas. 

Ofta kommer det en kändare musiker eller någon som jobbar i musikbranchen och berättar dennes upplevelser samt ger tips och idéer till dig som deltagare.

Hör av dig till din verksamhetsutvecklare för att veta när nästa utbildning är.