Med vår kampanj vill vi på ett positivt sätt bidra i den debatt som pågår om folkbildningens vara och icke-vara, genom att visa på allt det magiska som händer när människor möts under folkbildningens paraply. Vi är stolta över det vi bidrar med och vi vill fortsätta göra en insats för demokratin och samhället.

Jag älskar folkbildnings webbsida