Det är distansmöten som gäller i dessa karantäntider. Mycket fokus läggs på att klura ut vilken digital plattform som är bäst. Men det gäller att hålla flera perspektiv vid liv samtidigt. Hur lyckas vi få med ett jämställdhetsperspektiv när vi ses digitalt? Inom folkbildningen är jämställdhet och demokrati grundläggande värden som behöver värnas.

Det vi lär oss nu är en kunskap vi kommer att ha nytta av långt efter att Covid19 försvunnit. Det finns många fördelar med digitala träffar – att de oftast är billigare och bättre för miljön, men de ställer samtidigt större krav på oss som deltagare. Det är inte lika lätt att få till ett flyt i samtalet eller att få alla lika delaktiga. För oss som alltid har folkbildningstanken om det goda samtalet med oss i våra möten kan behöva vara extra uppmärksamma i de digitala rummen. Cirkelledaren kan behöva peppa och bjuda in på ett ännu tydligare sätt så ingen hamnar utanför.

Vad händer med samtalen och deltagarna när man inte kan uppfatta och tolka kroppsspråk, subtila signaler eller dofter som vid fysiska möten? Hur påverkar det dynamiken och kvaliteten i det lärande och lyssnande samtalet?

Här är några tankar att ta med in i ditt digitala möte:

Lägg lite tid på inledningen. Tänk på att alla är olika och har olika erfarenhet av att ses via nätet. Börja med att leka lite med teknikens olika möjligheter. Testa eller prata om bra kroppsspråkssignaler ni kan använda. Tummen upp och/eller vifta med händerna för att hålla med, överdrivna ansiktsuttryck för att förstärka, etc. På så sätt har ni skapat en gemenskap och trivselreglerna är därmed klara.

Gör gärna en lite längre presentationsrunda så att alla får något mer än bara ett hej.

Det är trevligast om alla använder kamera-funktionen så att det går att se varandra.

Är det bäst att använda mute-knappen eller gör den så att samtalet missar flytet? Fundera över det.

Det blir inte ett jämställt möte om någon använder sig av härskartekniker. Härskartekniker handlar om oschyssta sätt att skaffa sig makt på eller osynliggöra andra. Det är inte ovanligt att personer vill tysta ned andra eller bevara makthierarkier på olika sätt. Inte sällan sker det på ett så subtilt sätt att det först i efterhand blir uppenbart vad som skett. Därför kan det vara bra att känna till dem för att vara beredd - om det skulle hända. Det behövs en nolltolerans mot alla former av härskartekniker. Kanske vi måste börja fundera på och spana om det kan finnas särskilda härskartekniker i de digitala samtalen?