En vecka om narkotikaprevention

Norrköpings kommun, länsstyrelsen i Östergötland, studieförbundet NBV, Våra Gårdar, IOGT-NTO och Östergötlands läns nykterhetsförbund står som arrangörer för En vecka om narkotikaprevention. Alla är vi starkt engagerade i kampen mot narkotika och vet att kunskap, handling och samverkan är nyckelord för framgång.

Narkotikaveckan kommer att beröra områden som alla kräver politisk handling. Den politik Sverige hittills fört har varit relativt sett framgångsrik men hotas av trender i omvärlden där man förhåller sig mycket mer liberalt till narkotika. Under veckan kommer de trenderna att belysas och värderas utifrån de resultat som uppvisats – eller inte uppvisats.

Veckan som föregår resp följer narkotikaveckan kommer gymnasieelever i Norrköping på två av gymnasierna att möta NBV:s narkotikautställning som beskriver andra aspekter på vad narkotika orsakar som miljöförstöring och möjliggör som terrorism och väpnade konflikter.

I den regionala ANDTS-strategin för Östergötland 2022-2026 står t.ex. på sid 8 om narkotika:
”Narkotikaodlingar bidrar till skogsskövling och användning av skadliga bekämpningsmedel. En del av restavfallet skadar både marken och dricksvattnet. Användningen av narkotika resulterar i att partiklar hamnar i avloppet vilket i sin tur har negativ effekt på fiskar, fåglar, vattenlevande djur och organismer.”

Utställningen finns på IOGT-NTO-gården i Norrköping under v 12 i anslutning till föreläsningarna och paneldebatten. Den är liksom föreläsningarna en rik källa till kunskaper som skapar ett engagemang.

Veckan arrangeras i Norrköping men har politiker i hela Östergötland - i regionen, kommunerna och riksdagen - samt tjänstemän som en mycket viktig målgrupp. Politiska initiativ krävs för att tränga tillbaka narkotikan. Föreningsledare, föräldrar och alla som är intresserade av narkotikafrågan är förstås också mycket välkomna.

Följande personer är inblandade i arbetet med veckan:

Norrköpings kommun – Ida Persson Tiborson
Länsstyrelsen – Viveca Andersson
NBV – Lena Wiberg
IOGT-NTO – Peter Olsson, Håkan Karlsson
ÖLN – Anna Fjelltjärn, Per-Åke Andersson

Välkomna!

Narkotikavecka_TA.jpg