Porträttbild på Vidar Aronsson
Förbundsordförande

Vidar Aronsson Förbundsordförande

E-post:
vidar.aronsson@nbv.se

Porträttbild på Azra Jelacic
Ledamot

Azra Jelacic Ledamot

E-post:
azrajelacic@hotmail.com

Porträttbild på Mustafa Setkic
Ledamot

Mustafa Setkic Ledamot

E-post:
mustafa.setkic@izb.se

Porträttbild på Mikaela Fläderblom
Ledamot

Mikaela Fläderblom Ledamot

E-post:
mikaela.fladerblom@nbv.se

Porträttbild på Ann-Marie Lindgren
Ledamot

Ann-Marie Lindgren Ledamot

E-post:
ann-marie.lindgren@nbv.se

Porträttbild på Magnus Lagergren
Ledamot

Magnus Lagergren Ledamot

E-post:
magnus.lagergren@nbv.se

Porträttbild på Lina Sultan
Ledamot

Lina Sultan Ledamot

E-post:
lina.sultan@nbv.se

Porträttbild på Maria Fälth
Ledamot

Maria Fälth Ledamot

E-post:
maria.falth@nbv.se

NBVs förbundsstyrelse består av åtta ledamöter som alla är medlemmar i någon av våra medlemsorganisationer.