Hur NBV hanterar dina personuppgifter.

  • De personuppgifter som NBV tar del av lagras i ett datasystem. Syftet med detta är att bland annat att skapa en deltagarlista till er studiecirkel.
  • Personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer
  • Bidragsgivaren Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån tar del av uppgifterna som då inte går att spåra till olika personer då de är anonymiserade.
  • NBV har i hanteringen av personuppgifter rätt att göra det på en laglig grund som heter ”uppgift av allmänt intresse", det är beslutat i en förordning om statsbidrag till folkbildningen


Hur förhåller NBV sig till GDPR/Dataskyddsförordningen?

Vi på NBV arbetar aktivt med att leva upp till den europeiska förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Det är NBV som ansvarar för och behandlar personuppgifter inom NBVs verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa våra rutiner och vår dokumentation enligt GDPRs föreskrifter.

Vill du begära rättelse eller komplettera dina personuppgifter?
Då kan du kontakta ditt närmaste NBV-kontor. Du kan också kontakta oss via e-post. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Vill du ha ett registerutdrag?
Då behöver du skicka in en skriftlig förfrågan till NBV. Din förfrågan ska innehålla ditt namn och en kopia på din legitimation. Du kommer få svar på din förfrågan via brev inom en månad, som skickas till din folkbokföringsadress.

Skicka din förfrågan till: 
NBV Dataskyddsombud,
Box 32, 781 21 Borlänge.

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta oss, så svarar vi så fort vi kan.

Kontakt
E-post: Dataskydd@nbv.se

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Du hittar mer information i vår integritetspolicy (PDF). 

Do you want to know more about how we process your personal data? You'll find more information in our Privacy Policy (PDF).