Vår uppgift är bland annat att hjälpa dig som cirkelledare för att studiecirkeln ska bli så bra som möjligt.
 
För att komma igång ger vi dig en utbildning i hur det är att vara cirkelledare. Vi har även en cirkelledarutbildning i tre steg för dig som ska bli cirkelledare. Självfallet får du även hjälp löpande, när än du behöver det. 

Vi kan även hjälpa till med mer praktiskt som att:

  • Välja ämne
  • Planera cirkeln
  • Göra en studieplan
  • Ta fram studiematerial
  • Ordna lokaler
  • Ta fram affischer.

Hur vi kan hjälpa dig skilja sig på våra olika avdelningar. Kontakta din avdelning för att ta reda på vad just de kan hjälpa dig med.