För att komma igång ger vi dig en utbildning i hur det är att vara cirkelledare, och vi ger dig kontinuerligt stöd när det behövs. Vi har även en cirkelledarutbildning i tre steg som du får ta del av som cirkelledare.

Vi kan även hjälpa till med mer praktiskt som att:

  • Välja ämne
  • Planera cirkeln
  • Göra en studieplan
  • Ta fram studiematerial
  • Ordna lokaler
  • Ta fram affischer

 Hur vi kan hjälpa dig kan skilja sig på våra olika avdelningar. Kontakta din avdelning för att ta reda på vad just de kan hjälpa dig med som cirkelledare.