Statens syften

Folkbildningen får stöd av staten för att bedriva folkbildningsverksamhet och har detta mål och fyra syften att förhålla sig till.

Folkbildningspolitiskt mål

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Demokrati red.gif

Demokratin

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

 

avdelare5.png

Samhällsutveckling red.gif

Samhällsutvecklingen

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

 

avdelare5.png

Bild red.gif

Bildningsnivån

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället.

 

avdelare5.png

Kulturlivet red.gif

Kulturlivet

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

 

 

Nästa sida:

Vad ska NBVs representant på kulturprogrammet göra?