Regler för kulturprogram

Regler 3.gif

 

A.   Ett kulturprogram ska framföras inför eller tillsammans med publik.

 

B.   NBV ska vara med i planeringen av kulturprogrammet.

 

C.   Det ska ge en kulturupplevelse genom till exempel en föreläsning, sång och musik, dansuppvisning, utställning, filmvisning med en diskussion eller en teater.

 

D.   Kulturprogrammet ska pågå i minst 30 minuter.

 

E.   Kulturprogrammet ska annonseras ut i förväg till exempel via affischer, Facebook, föreningsprogram, hemsidor eller annonser. Det ska tydligt framgå att NBV är arrangör tillsammans med samarbetspartner. Vilket innebär att både NBVs och samarbetspartners logga ska finnas med.

   

F.   NBV ska alltid presenteras på kulturprogrammet av NBVs representant. 

   

G.  Kulturprogrammet ska vara utformat för att vända sig till en publik som är 13 år och äldre. Det är de deltagarna, som är 13 och äldre, som kan räknas i publiken.  

   

H.   Det måste vara minst fem deltagare i publiken förutom NBVs representant.

 

I.   Ett kulturprogram kan även ske på distans. Till exempel att deltagarna sitter hemma och är uppkopplad till en online-föreläsning. Men även på det arrangemanget hälsar NBVs representant välkommen till föreläsningen.

   

J.   Kulturprogrammet ska rapporteras i det digitala verktyget E-tjänst och marknadsföringsunderlag ska bifogas i rapporteringen. Mer utbildning och information om E-tjänsten fås genom din NBV-kontakt

  

K.   Uppföljning är en viktig del av studieförbundens kvalitetsarbete. Därför kan verksamhetsutvecklaren på NBV göra ett besök på ett kulturprogram.

 

Great job red.gif

 

Nästa sida:

Frågor