NBV:s cirkelverksamhet

Förutom kulturprogram har vi en stor studiecirkelverksamhet