Hur presenteras NBV

När du som NBVs representant på kulturprogrammet hälsar välkommen till alla i publiken så kan du göra det med hjälp av NBVs manuskort som har följande punkter:

Talmanus animerad.gif

Om ni arrangerar en teaterföreställning eller annat där det inte passar att följa manuskortet innan start av kulturprogrammet - prata med din kontaktperson på NBV för att diskutera hur ni tillsammans kan lösa detta. Till exempel kan det vara att affischera i lokalen med en affisch som du får av NBV som har de punkter skrivna som finns på manuskortet eller att informationen finns i ett teaterprogram.

Nästa sida:

Demokrati och jämlikhet