Försäkring

Alla deltagare är försäkrade under tiden som man deltar i NBVs verksamhet, samt till och från arrangemanget. För mer information kontakta din NBV-kontakt.

Försäkring.gif

Nästa sida:

Så här hittar du oss