Demokrati och jämlikhet

Verksamheten ska ske i en anda av tolerans, respekt och inkludering. Den ska stärka alla människors lika värde och rätten att uttrycka sina åsikter samt ge verktyg för föreningsfrihet

-Alla får föra fram sina åsikter och bli respekterade för dem. I gruppen är det fritt från diskriminering, det är jämlikt och demokratiskt för alla individer.

-Arbetet tillsammans ska stärka och utveckla deltagarna i deras gemensamma utveckling, där vi lär av varandra, i en välkomnande, uppmuntrande och demokratisk miljö.  

demokrati och jämlikhet.gif

 

Nästa sida:

Digital rapportering