Alkoholnormen

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund och arbetar ständigt med frågor kring alkohol och andra droger, vi lyfter bland annat frågor om normer kopplade till alkohol. Alla arrangemang som genomförs med NBV är alkohol- och drogfria.

alkonorm.gif

Nästa sida:

Folkbildningens verksamhetsformer