Studiematerialet ”Om civilsamhällets betydelser – Efter Flykten” bjuder in till samtal och diskussion om migration, engagemang och tillhörighet.

Med utgångspunkt i studiematerialet och den tillhörande studieplanen kan deltagarna fördjupa sig i samtal och diskussion om migration, engagemang och tillhörighet. 

Studiematerialet är en populärvetenskaplig version av Therese Ydremarks avhandling ”Efter flykten – En studie av civilsamhällets betydelser för deltagande och tillhörighet efter påtvingad migration”. Avhandlingen bygger på intervjuer med personer som kom till Sverige på 1990-talet på grund av kriget på Balkan och fokuserar på engagemang i civilsamhället.