Digitalt utbildnings- och studiematerial utarbetat av Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och NBV Väst i samarbete med Petter Iwarsson

Målgrupp: Alla som möter barn och unga i sitt arbete eller i sin vardag.

Om studiematerialet

Är du förälder, bonusförälder eller morförälder. Eller kanske tränare inom idrottsrörelsen, granne, ledare inom kyrkan eller i scouterna. Kanske har du ett arbete där du möter barn.

Då är det här materialet något för dig! DU BEHÖVS SOM VUXEN ett digitalt utbildnings- och studiematerial som ger inspiration för dina samtal med barn och unga.

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och studieförbundet NBV har tagit fram materialet tillsammans i nära samarbete med författaren Petter Iwarsson utifrån hans bok Du behövs som vuxen.

Materialet är helt webbaserat och består av 5 filmer med Petter som speciellt framtagna för det här materialet. Filmerna är mellan 2 och 13 minuter långa och till dessa är bokens 15 kapitel kopplade och färdiga frågor att fortsätta prata utifrån. Allt för att du som vuxen ska förstå att du är viktig och kan spela roll för de barn och unga du möter. 

Om författare och bok

Petter Iwarsson och är legitimerad psykoterapeut samt socialpedagog med vidareutbildning också inom handledning och familjebehandling.

"Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi. Jag är författare till tre böcker om förändring, utveckling och motivation där samtalet är satt i fokus." –Petter Iwarsson – Legitimerad Psykoterapeut & Socialpedagog 

Boken Du behövs som vuxen

Boken vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig. Boken tar upp vikten av samtal, lyssnande och motivation och förmedlar konkreta verktyg för dig som vill spela roll för barn och unga.

Boken är utgiven av Gothia Förlag i ett nära samarbete mellan Bris och Petter Iwarsson.

 

Utbildning:

Utbildningen kommer utgå från grunderna i studiematerialets fem filmer men kommer även ha ett tydligt fokus på barn som anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Utbildningen kommer kunna anpassas utefter gruppens behov, och ge er ökade kunskaper genom olika verktyg och övningar att möta och samtala med barn och unga på bästa sätt (kurslittertur ingår).
För mer information och intresseanmälan:
https://deglomdabarnen.se/utbildningar/du-behovs-som-vuxen/

Presentationsfilm DBSV med Hanna Jagurdzija 9 år

Studiecirkel:

Genom att utgå från boken, studiematerialets filmer och förslag på samtalsfrågor kan ni tillsammans i en arbetsgrupp eller med vänner lära er mer om vikten av samtal, lyssnande och motivation samt få konkreta verktyg i era möten med barn. Förslag och tips på olika upplägg finns i studiematerialet.

Studiematerialet finns på https://www.dubehovssomvuxen.se/

För att få tillgång till inloggningsuppgifter, kontakta ditt NBV-kontor.

Vid behov av bok till din studiecirkel, kontakta ett NBV-kontor nära dig för att se vilka möjligheter som finns.