Studiematerial

Inspirerande material för din studiecirkel!

Listning med studiematerial

 • AI Introduktion för alla

  I studiehandledningen AI Introduktion för alla får deltagarna möjlighet att lära sig vad AI är och hur det kan användas. Materialet ger grund för en studiecirkel uppdelad på sex tillfällen som ger kunskap om AI, hur svenska folket ser på AI, vilka för- och nackdelar det finns och vilka verktyg som kan användas för att utveckla kreativitet och skapande.

 • Jävla pappa

  Har du erfarenheter av att växa upp med en missbrukande förälder eller har du själva haft ett missbruk? Studiehandledningen till dokumentären Jävla pappa bjuder in till samtal och diskussion om alkoholnormen, anhörigproblematik och psykisk ohälsa.

 • Alkohol och hjärnan

  Vill du lära dig mer om alkoholens påverkan på den mänskliga hjärnan? Studiematerialet Alkohol och hjärnan är uppbyggd kring tre träffar där ni tillsammans läser och diskuterar rapporten Alkohol och hjärnan.

 • Efter Flykten

  Studiematerialet ”Om civilsamhällets betydelser – Efter Flykten” bjuder in till samtal och diskussion om migration, engagemang och tillhörighet.

 • Introduktion till XR

  Vill du lära dig mer om extended reality? Ta del av studiematerialet "Introduktion till Extended Reality", där deltagarna får möjlighet att utforska, förstå och själva skapa teknik som förstärker och manipulerar verkligt innehåll till exempel på Instagram eller mobilbaserade multiplayer-upplevelser i augmented reality (AR). Studiematerialet har tagits fram i samarbete med konst- och designstudion Untold Garden.

 • Gestaltande möten

  Dramapedagogisk praktik i Sverige

 • Astrid Lindgren

  Nu kan hela svenska folket bilda sig om Astrid Lindgrens folkkära verk i en digital studiecirkel!

 • Narkotikasnack

  Det här är ett material som handlar om narkotika, tänkt för ungdomar i åldern 15-25 år. Materialet består av flera olika delar, så ni kan själva välja vilka övningar som funkar för er utifrån tidsåtgång och innehåll. Syftet med materialet är att ni ska få chans att prata om de narkotikafrågor ni kanske möter i er vardag, i skolan, bland kompisar eller i sociala medier.

 • Introduktion till graffiti

  Vill du lära dig att måla Graffiti? Lär dig grunderna i tekniken, testa old school och wild style, gör din egen tag och starta ett crew.

 • Bli vän med trafiken

  Trafiken i Sverige är bland de säkraste i världen. Det beror framförallt på att Sverige har arbetat mycket för att göra det så säkert som möjligt för dig när du åker bil, cyklar eller går. Men man kan aldrig lära sig allting om trafik, man lär sig hela livet. Bli vän med trafiken bidrar med kunskap och tips om hur alla kan vara med och hjälpas åt för att Nollvisionen ska bli verklighet.

 • Jag rustar! -för demokratin

  Genom att vara en del av demokratin är vi med och påverkar samhället. När vi röstar i de allmänna valen använder vi vår demokratiska rättighet för att påverka vilken politik som ska drivas i Sverige. Men det är inte bara på valdagen som vi är en del av demokratin. Det finns många sätt att föra fram sina åsikter om hur samhället ska utvecklas även mellan valen. Det handlar det här studiematerialet om.

 • Hela livet

  Hela livet är ett nytt koncept som med små, enkla steg hjälper dig att förbättra din hälsa på sikt och lär dig att hantera vardagens utmaningar. Med Hela livet och det digitala Livsstilsverktyget så lär du dig om hälsa, hur du hanterar stress och livets upp- och nedgångar, hur du förebygger och hanterar livsstilssjukdomar och får nya insikter om dig själv. Hela livet har tagits fram av NBV i samarbete med Göteborgs Universitet.

 • Du behövs som vuxen

  Är du förälder, bonusförälder eller morförälder. Eller kanske tränare inom idrottsrörelsen, granne, ledare inom kyrkan eller i scouterna. Kanske har du ett arbete där du möter barn. Då är det här materialet något för dig! Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och studieförbundet NBV har tagit fram materialet tillsammans i nära samarbete med författaren Petter Iwarsson utifrån hans bok Du behövs som vuxen.

 • Agenda 2030

  Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och klimat och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv. Dessa 17 mål ligger till grund för den här studiecirkeln.

 • Droghandboken

  Hur kan du förebygga att unga i din närhet börjar använda narkotika? Vi har tagit fram ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna nära unga som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra. Studiecirkeln utgår från boken Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna av Erik Leijonmarck och består av två delar: ett underlag för en studiecirkel och ett underlag för en träff för föräldrar kring ungdomar och narkotika.

 • VACCIN

  Det här studiematerialet ger dig grunderna i vad ett vaccin är, hur det utvecklas och hur det går till att få det säkert. Ni får också en inblick i det svenska vaccinprogrammet för barn som har trängt tillbaka många allvarliga sjukdomar. Du får också en bild av hur vaccinationen sett ut historiskt och hur det ser ut i andra delar av världen.

 • Nu gör vi skillnad!

  Varför finns det ett alkoholmonopol? Ökar eller minskar narkotikakonsumtionen i Sverige? Vad kan man göra för att färre ungdomar ska börja röka och vem bestämmer egentligen vad i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor? Genom studiematerialet Nu gör vi skillnad! får ni både koll på läget, chans att diskutera bra insatser – och verktyg att förändra!

 • Klassisk musik för nybörjare

  Vilka instrument var populära på 1000-talet? Vilka klassiska strömningar har pågått från dess fram till idag – och bör vi skilja på person och verk, egentligen? Upptäck klassisk musik! Det nya studiematerialet "Klassisk musik för nybörjare", som är anpassat för distanscirklar, tar studiecirkeln genom en resa från 1000-talets klanghorn och regaler till postmodernismens speldosor och fågelsång. 

 • Reformatorn som verktyg för nykterhetsrörelsen

  Det här studiematerialet handlar om nykterhetsrörelsens historia, sedd ur tidningarnas perspektiv. Det är ett spännande sätt att se på historien, speciellt som Kungliga bibliotekets digitalisering omfattar så många olika tidningar. Kungliga biblioteket i Stockholm arbetar med att digitalisera dagstidningar. Reformatorn var IOGT:s tidning, som utkom var fjortonde dag mellan 1887 och 1965. Trots att den inte kom oftare räknades den inom biblioteket som en dagstidning.

 • Världens baksmälla

  Denna studiecirkel är framtagen för föreningar och grupper av människor, som snabbt vill få en bra kunskap om alkohol som ett utvecklingshinder i världen. Studiecirkeln utgår från boken Världens baksmälla - om alkohol som utvecklingshinder, som är skriven av Pierre Andersson.