Träff 4

Träffen bygger på kapitlen ”Alkohol, män och kvinnor, Från pulque till Carlsberg, Har biståndet ett alkoholproblem? Samt vägen framåt.

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:
 
Finns det ord och begrepp i texterna du har läst som du tycker är svåra att förstå? Hjälps åt för att förstå.

 

Alkohol drabbar ofta andra än den som dricker. Vad kan alkoholen spela för roll när det gäller våld och övergrepp i en nära relation? Vad tänker du om påpekandet att sambanden mellan alkohol och våld är komplexa och att det inte alltid är självklart vad som är orsak och verkan?

I kapitlet ”Alkohol, män och kvinnor” finns fyra punkter som förklarar varför det finns skillnader i dryckesvanor mellan kvinnor och män i Afrika, Asien och Latinamerika. Vad tänker du om det som tas upp där? Kan samma förklaringar användas även i Sverige eller finns det skillnader?

Carlsbergs VD säger att ”Vi kan och måste ta fram produkter som tilltalar kvinnor mer.” Varför tror du att alkoholindustrin resonerar så? Gå gärna tillbaka till sidan Ads of the World, Kan ni hitta reklam och produkter som verkar vända sig speciellt till kvinnor? Vad är utmärkande för reklamen och dessa produkter?

Kapitlet ”Från pulque till Carlsberg” beskriver hur dryckeskulturen i många länder har förändrats mycket på grund av kolonialism, turism och den globala alkoholindustrin. Ta upp några exempel på hur denna förändring har skett. Vad tänker du om detta? Hur kan den som är turist bidra till ett resande som är hållbart? Besök sidan Schyst resande. Vad tycker du om tipsen i rutan ”Du kan göra skillnad”?

 

 

Har biståndet ett alkoholproblem? Vad svarar du på den frågan utifrån det du har läst?

I kapitlet ”Vägen framåt” listas de åtgärder som WHO pekar ut som de mest kostnadseffektiva för att förebygga skador från alkohol. Vad tycker du om de åtgärder som tas upp?

Sedan 2005 har världen haft en global tobakskonvention, FCTC. Vore det möjligt med en liknande konvention på alkoholområdet?

Hur upplever du att kunskapen är bland allmänheten om de frågor som Världens baksmälla tar upp? Vad behöver göras för att saker ska bli bättre? I världen och i Sverige? Finns det något du som person eller ni som grupp kan göra tillsammans för att påverka och öka medvetenheten?

Hur upplever du att kunskapen är om de frågor som Världens baksmälla tar upp, bland dem som jobbar med utvecklingsarbete eller bland politiker? Är det någon fråga som du skulle vilja att fler fick ta del av? Hur skulle ni kunna påverka beslutsfattare och/eller opinionen? Finns det fakta, artiklar eller andra länkar som ni kan sprida vidare i exempelvis sociala medier, debattartiklar och liknande?

 

Finns det något mer i de texter du har läst som du tycker var extra anmärkningsvärt eller nytt för dig? Berätta för varandra och diskutera.

Lär er mer:
 

Forut är en norsk biståndsorganisation med fokus på förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikaområdet. På Foruts hemsida finns skrifter att ladda ner, exempelvis Alcohol and Development och Masculinity in a Bottle och Prevention works.

På IOGT-NTO-rörelsens resurssida finns mer information om alkohol som utvecklingshinder.

Alcohol and Taxation - A win-win measure for financing development

Schyst resande

På IOGT Internationals hemsida finns bland annat länkar till IOGT:s medlemsorganisationer i världen. Besök gärna deras hemsidor för att läsa mer om hur de jobbar.

Nästa sida:

Kapitel till träff 4