Träff 2

Träffen bygger på kapitlen Ingen vanlig handelsvara, Törstar efter nya marknader, Alkoholmisär på export, öl, sex och prostitution.

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:
 
Finns det ord och begrepp i texterna du har läst som du tycker är svåra att förstå? Hjälps åt för att förstå.

 

Forskaren Thomas Babor konstaterar att alkohol verkligen sticker ut som riskfaktor för ohälsa. Vad tänker du om att detta? Vad menas med uttrycket ”Ingen vanlig handelsvara”? Hur är det idag: upplever du att alkohol behandlas som en vilken vara som helst i den globala handeln?

 

Forskning visar att det som fungerar bäst för att minska problemen med alkohol är olika typer av restriktioner. Vad tänker du om de metoder som beskrivs i de två rutorna i kapitlet ”Ingen vanlig handelsvara”?

 

”Vi säljer inte öl, vi säljer en image”. Så säger en representant för företaget Asian Pacific Brewers. Vad menar hen med detta? Varför är det så framgångsrikt att använda sig av livsstilsreklam i utvecklingsländer, reklam där alkoholen kopplas samman med rikedom, skönhet och framgång? Titta gärna på de bilder som finns i boken. Vad tänker du om detta sätt att göra alkoholreklam?

Alkoholföretagen har egna så kallade uppförandekoder. Men granskningar visar att det ofta sker brott mot koderna. Vad tänker du om de exempel som ges i texten om uppförandekoder? Varför följs de inte? Är det bra att företagen själva tar på sig ansvaret för hur alkoholen marknadsförs eller behövs det något mer?

Hur ser alkoholreklamen ut? Gå till sidan Ads of the World och sök på valfritt varumärke, exempelvis ”Heineken” , ”Guinness”, ”Carlsberg” eller ”Absolut”. Då får du fram exempel på reklam. Vad tycker du om reklamen? Vilken sorts livsstil vill de olika varumärkena sälja in? Vilka upplever du att reklamen vänder sig till?

Tigerflickor, Carlsbergsflickor, Heinekenflickor… I exempelvis Kambodja och Nigeria används mer eller mindre tydliga kopplingar till sex för att sälja öl. Vad är dina tankar efter att ha läst om ölflickorna och vad de utsätts för? Har du själv sett dessa sätt att sälja öl på barer i exempelvis Sydostasien? Efter stark kritik mot Heineken lovade företaget att bättra sig, men inget har förändrats. Varför är det så?

Alkohol är bidragande orsak till många problem i fattiga länder. I Kisumi i Kenya lever cirka 800 barn på gatorna. De flesta kommer från familjer med alkoholmissbruk. Se filmen om hur IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisation Blue Cross jobbar för att ge barnen bättre förutsättningar i livet. Prata tillsammans om era tankar efter att ha sett filmen.

Välj ut en bild eller citat ur Världens baksmälla som du blev extra berörd av, eller som gav dig en tankeställare eller ny kunskap. Berätta för varandra varför ni valt just denna.

Finns det något mer i de texter du har läst som du tycker var extra anmärkningsvärt eller nytt för dig? Berätta för varandra och diskutera.

Nästa sida:

Kapitel till träff 2