Avslutning och reflektion

Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuterat. Lägg gärna till personliga reflektioner om vad ni såg och tänkte och om hur gruppen som helhet reagerade. Låt sedan var och en i gruppen fundera på frågorna:

• Vilka nya tankar har du fått?
• Vad är det som berört dig mest?
• Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Gå varvet runt och låt var och en svara utan att bli avbruten. Nu när cirkeln är slut är det bra att fånga upp allas tankar kring cirkeln. Gör gärna en skriftlig utvärdering på nästa sida där du själv kan svara på frågorna, och sedan dem skicka till din verksamhetsutvecklare på NBV

• Vad har varit bra?
• Vad har varit mindre bra?
• Hur kan man gå vidare?

Nästa sida:

Avsluningssida