Världens baksmälla

Denna studiecirkel är framtagen för föreningar och grupper av människor, som snabbt vill få en bra kunskap om alkohol som ett utvecklingshinder i världen. Studiecirkeln utgår från boken Världens baksmälla - om alkohol som utvecklingshinder, som är skriven av Pierre Andersson.

Materialet är framtaget av studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.

För er som vill veta mer


För er som vill veta mer om vad en studiecirkel och vad NBV är bjuder vi på några sammanfattande texter. Fördjupning finns på nbv.se. Tveka aldrig med att höra av er till NBV om ni har frågor eller vill veta mer om folkbildningen, våra metoder eller vad vi kan göra tillsammans.

Studiecirkeln som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar
  • delta vid minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts. 

Vad är NBV?

NBV är ett studieförbund som ägnar sig åt folkbildning genom att huvudsakligen genomföra studiecirklar och kulturprogram i samarbete med föreningar och grupper. Syftet är att ge människor möjlighet att få ökade kunskaper, utveckla sina idéer och intressen och få en personlig utveckling. NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa.

Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting.