Till huvudinnehållet

Världens baksmälla

Denna studiecirkel är framtagen för föreningar och grupper av människor, som snabbt vill få en bra kunskap om alkohol som ett utvecklingshinder i världen. Studiecirkeln utgår från boken Världens baksmälla - om alkohol som utvecklingshinder, som är skriven av Pierre Andersson.

Materialet är framtaget av studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.
 
För er som vill veta mer
 
För er som vill veta mer om vad en studiecirkel och vad NBV är bjuder vi på några sammanfattande texter. Fördjupning finns på nbv.se. Tveka aldrig med att höra av er till NBV om ni har frågor eller vill veta mer om folkbildningen, våra metoder eller vad vi kan göra tillsammans.
 
Vad är en studiecirkel?
 
 
 
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom att deltagarna diskuterar, reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter så ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiematerial och studieplan ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. I studieplanen finns inget facit, bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor att diskutera.

En studiecirkel består av minst tre personer, inklusive cirkelledaren. Gruppen bestämmer

tillsammans med NBV vem som ska leda arbetet (cirkelledare) och bestämmer också hur de vill arbeta på och mellan träffarna.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

vara minst tre deltagare, inklusive ledaren och kan vara upp till 20 deltagare, varje deltagare ska delta vid minst tre träffar och minst en av de tre första träffarna
träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts
Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. Närmaste kontor hittar du på nvb.se.

Vad är NBV?NBV är ett studieförbund som ägnar sig åt folkbildning genom att huvudsakligen genomföra studiecirklar och kulturprogram i samarbete med föreningar och grupper. Syftet är att ge människor möjlighet att få ökade kunskaper, utveckla sina idéer och intressen och få en personlig utveckling. NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting.

NBV har som utgångspunkt att varje människa i samverkan med andra växer genom folkbildning.
NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin kunskap, uppleva kultur och möta nykterhets-rörelsens idéer i en välkomnande miljö.
NBV vill genom verksamheten stärka alla människors lika värde, ge verktyg för föreningsfrihet och rätten att uttrycka sina åsikter.