Genom att delta i studiecirkeln Skuldfällan arbetar du tillsammans med andra för att få eller ha balans i din ekonomi – så att du kan förverkliga dina drömmar, idéer och visioner.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare