Du avgör själv, tillsammans med de andra i studiecirkeln, hur långt du vill resa - hur mycket du vill utmana dina värderingar. Det du behöver med dig i resväskan är öppna sinnen och ett litet mått av mod. 

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.