Inför nästa träff

Nu har ni funderat på vad ni vill åstadkomma (mål) och vilka personer ni ska vända er till för att påverka (målgrupp). Nästa träff är det dags att spåna idéer kring hur ni ska nå fram, det vill säga vilka aktiviteter ni vill genomföra.

Här kommer tre saker att spana efter inför nästa träff:

1. Argument för eller emot de frågor ni valt att arbeta med. Det är bra att vara medveten om vilka argument era motståndare i frågan har, så att ni kan förbereda motargument!

2. Finns det andra personer/organisationer/aktörer som tycker som ni och som ni kanske kan samarbeta med?

3. Bra exempel på påverkansinsatser från andra personer/föreningar. Vad gjorde insatserna lyckade? Finns det något ni kan lära eller inspireras av?

Nästa sida:

Träff 5: Dags att agera!