1. MÅL: Vad vill ni förändra?

Nu är det dags att skriva ner er påverkansplan:

Börja med att sätta upp mål för vad ni vill åstadkomma i de insatser/frågor ni bestämt er för att arbeta vidare med.

Exempel på mål kan vara: "Växjö kommun genomför 202X minst fem kontrollköp för folköl och tobak" eller "Sandvikens kommun har från och med år 202X en ansvarig tjänsteman för ANDTS" eller "Kommunen och regionen känner till vårt kamratstödsarbete och informerar personer i behov om möjligheten till stöd"

Om målen är avgränsade och tydliga är det lättare att både nå dem och följa upp dem. Ett sätt är att använda modellen SMART när man sätter upp mål, det vill säga målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta.

För att kunna sätta mål behöver ni känna till hur situationen ser ut idag, så att ni vet vet utgångsläget. Hjälps åt att beskriva bilden av nuvarande situation och att sätta tydliga och realistiska mål, utifrån vad ni har möjlighet att påverka.

Nästa sida:

2. MÅLGRUPP: Vem eller vilka ska ni nå?