Mål och insatser

Denna träff har ni möjlighet att tillsammans fundera över vilka frågor och insatser ni vill vara med och påverka kring – för att kommande träffar göra konkreta planer om hur ni ska gå tillväga, vem ni ska vända er till och på vilket sätt ni ska nå fram med ert budskap.

På kommande sidor finns en rad förslag på insatser för lokal och regional nivå. Ni väljer själva vilka insatser ni vill läsa och prata mer om, utifrån de frågor ni tycker är prioriterade, extra intressanta eller mest relevanta för er kommun /region. Insatserna är tagna ur Skuggstrategin och är här förkortade. Vill ni veta ännu mer om en specifik insats så kan ni läsa hela hela texten i skuggstrategin.

Skuggstrategin var ett förslag till regeringen om vilka mål och insatser som civilsamhällesorganisationer och forskare såg som viktiga att ha med i den kommande ANDTS-strategin. Nu har vi en ny nationell strategi på plats till och med år 2025, men den strategin måste implementeras på regional och lokal nivå och det finns också möjlighet att på lokal nivå fokusera extra på vissa områden eller metoder. Här finns många bra exempel och argument att hämta i Skuggstrategin!

Nästa sida:

Mål: Tillgången ska minska