Vad tycker ni?

Läs citaten nedan och reflektera över dem tillsammans.
Hur ser arbetet ut i er/era kommuner? Har ni någon samordnare för ANDT-arbetet? 

"Det är viktigt att få till en samverkan mellan polis, socialtjänst, vård och skola – och ANDT-samordnaren i kommunen. Finns det inte någon som har det ansvaret i kommunen så är vi utelämnade till att det måste finnas någon annan som engagerar sig, även om den inte har frågan på sitt bord."

Lennart, narkotikapolis

 

"Generellt behövs en större kunskap och förståelse bland våra politiker för hur ekonomiskt det faktiskt är att arbeta förebyggande."

Anja, kommunsamordnare

Nästa sida:

Dags för fördjupning