Tobaksskador och dödlighet

Som en följd av att cigarettrökningen minskat har också följdsjukdomarna, som KOL och lungcancer minskat.

Skärmavbild 2023-10-27 kl. 10.46.50.png

Hälsoriskerna vid snusande är mindre än vid rökning, men en högkonsumtion av snus ökar bland annat risken för diabetes typ 2. När det gäller vejpning och vitt snus vet vi än så länge för lite om de långsiktiga effekterna på hälsan, eftersom användandet är ganska nytt. Men båda innehåller nikotin som vi vet är beroendeframkallande och som även på kort sikt kan höja blodtrycket och försämra blodkärlens funktioner.

Varje år insjuknar omkring 100 000 människor i Sverige i rökrelaterade sjukdomar och tobaksrökning ökar risken för ett flertal cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen. Att utsättas för passiv rökning ökar också risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom.

Nästa sida:

Tobakspolitik