Tobakspolitik

Tobak är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig för globalt och därför har Världshälsoorganisationen, WHO, tagit fram en ramkonvention kring tobak som reglerar exempelvis handeln, marknadsföring och att tobaksindustrin inte får delta i policyfrågor kring tobakspolitiken. Här nedan kan du läsa en sammanfattning av vad tobakskonventionen innehåller. 

Nedan beskriver Lena Sjöberg, ordförande för Tobaksfakta, de främsta grunderna i den svenska tobakspolitiken och vilka utmaningar hon ser kring tobaksfrågor. Filmen är drygt 8 minuter.

Fundera på om det är något av den information, argument eller åtgärder som Lena lyfter i filmen, som ni kan använda er av i ert påverkansarbete på lokal eller regional nivå.

Nästa sida:

Fördjupning tobak