Tobaksanvändning

Cigarettrökningen har sjunkit rejält de senaste decennierna och idag röker kvinnor och män i ungefär lika stor utsträckning. Bland vuxna uppger sex procent att de röker dagligen (FHM 2022).

I CAN:s undersökning av skolelevers drogvanor 2022 uppgav 9 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiets år 2 att de röker.

Skärmavbild 2023-10-27 kl. 10.23.23.png

Skärmavbild 2023-10-27 kl. 10.08.41.png

Skärmavbild 2023-10-27 kl. 10.08.57.png

Även om rökningen bland skolelever minskar så ökar snusandet – och inte minst bland tjejer. (Även om det fortfarande är vanligare att killar snusar.) Vad gäller vitt snus uppger drygt 20 procent i nian och 40 procent i gymnasiet att de provat vitt snus någon gång, vilket är en uppgång.

Samma utveckling ser vi i användningen av e-cigaretter, som också ökade ökat rejält i mätningen 2022 där drygt 20 procent av ungdomarna använt e-cigaretter den senaste månaden i jämförelse med cirka 5 procent under 2021.

Nästa sida:

Tobaksskador och dödlighet