Narkotikapolitik

I debatten sägs det ibland att den svenska narkotikapolitiken är misslyckad, förlegad och bakåtsträvande. Ofta sker det med hänvisning till narkotikadödligheten, som ligger högt i jämförelse med andra länder. Men det är viktigt att påminna sig om att man inte bör jämföra dödstalen mellan länderna, eftersom mätningarna skiljer sig åt mellan länderna.

Den lösning som ofta förs fram är avkriminalisering eller till och med legalisering, utifrån antagandet att fler då skulle våga söka vård.

Men samtidigt som vi har en alltför hög dödlighet, så är vi ett av de länder i Europa som har lägst konsumtion, vilket betyder att nuvarande narkotikapolitik ändå lyckas hålla nere användningen av narkotika. Det gäller därmed att bibehålla den grund i svensk narkotikapolitik som fungerar väl, samtidigt som vi hittar bättre insatser och åtgärder för att minska dödligheten.

 

Nedan kan ni lyssna på Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, NPC, som berättar om nuvarande narkotikapolitik och vilka åtgärder han ser behov av. Filmen är drygt 9 minuter.

Fundera på om det är något av den information, argument eller åtgärder som Peter lyfter i filmen, som ni kan använda er av i ert påverkansarbete på lokal eller regional nivå.

Nästa sida:

Fördjupning narkotika