ANDTS-politiken

Vi vet att ju högre konsumtionen är av alkohol, desto mer omfattande blir de relaterade problemen. Andelen storkonsumenter ökar med ökad konsumtion och även andelen med beroendeproblematik. Mycket talar för att detta också gäller övriga områden inom ANDTS .

Därför är det också rimligt att en stor del av ANDTS-politiken ska ha fokus på förebyggande insatser, som kan minska användningen och därmed också minska problemen. Det är en besparing i både lidande och pengar. Utöver ett förebyggande arbete behövs självklart även vård- och behandlingsinsatser.

Sverige har generellt använt sig av effektiva förebyggande insatser, som informationskampanjer, höga skatter på tobak och alkohol, statligt monopol på alkoholförsäljning, begränsade öppettider och 20-årsgränser för köp av alkohol på Systembolaget. Insatser som också lett till att vi, i jämförelse med andra länder i Europa, hållit nere konsumtionen och skadorna. 

En effektiv politik behöver både insatser för att begränsa tillgången och för att dämpa efterfrågan. Den uppbyggnad av det lokala och regionala arbetet som ägt rum sedan början av 00-talet, med särskilda samordnare för ANDT-arbetet både lokalt och regionalt på länsstyrelserna, är viktig för att koordinera och driva på insatserna. Utan dem är det svårt att genomföra effektiva insatser på lokalplan. Trots det har inte alla kommuner i landet någon med ansvar för frågorna och den totala årsarbetstiden för dem som arbetar som samordnare har sjunkit till hälften sedan 2011. 

Nästa sida:

Vad tycker ni?