Alkoholskador och dödlighet

Om man tittar på samtliga alkoholspecifika dödsfall, vilket inkluderar alla dödsfall med diagnoser där alkohol uttryckligen nämns som underliggande och/eller bidragande dödsorsak, uppgår antalet till 1 935 år 2017, vilket motsvarar 23 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre.

Som ni ser i grafen ovan så har det skett en minskning av antalet dödsfall. Nedgången har främst skett hos män, bland kvinnor är dödstalen ganska oförändrade.

En förklaring till nedgången är att alkoholförgiftningar har minskat. Däremot har antalet fall av leversjukdomar kopplade till alkohol legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren, efter att ha ökat rejält från slutet av 1990-talet. 

När det gäller skador och sjukdomar så ökar alkoholkonsumtion risken för främst icke smittsamma sjukdomar, som beroendesyndrom, blodtrycks-, lever- och cancersjukdomar. Vad gäller alkoholrelaterade skador är de framförallt kopplade till våld, rattonykterhet och självmord.

Nästa sida:

Alkoholpolitik