Alkoholkonsumtion

De senaste 15 åren har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat, framför allt bland unga. Andelen ungdomar som använder alkohol har i stort sett halverats sedan början av 00-talet och det handlar både om en minskning av totalkonsumtionen, berusningsdrickandet och höjd debutålder. Däremot visar CAN:s undersökning av skolelevers drogvanor 2020 att det finns ett trendbrott, där unga tjejers konsumtion av alkohol och snus ökar igen.

 

Lyssna på ett kort inslag (01:50 min) i Sveriges Radio där Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och redaktör för rapporten, sammanfattar resultatet här.

Bland vuxna är konsumtionen fortfarande högre än den var innan EU-inträdet, då Sverige förlorade monopolet på import och partihandel av alkohol och på tillverkning och export av sprit. Däremot är konsumtionen lägre idag än under toppåren 2004-2005. Intressant är att Systembolagets försäljning ökat, medan alkoholinförseln från andra länder minskat.

Vill ni läsa mer om riskkonsumtion av alkohol och hur den ser ut fördelat på kön, ålder och geografi så finns information på Folkhälsomyndighetens sida här.

 

Prata om det ni läst och hört. Vill ni så kan ni använda er av frågorna nedan:

- CAN har gjort mätningar av alkoholkonsumtionen sedan 1970 och vuxnas och ungas konsumtion har alltid följts åt, det vill säga om vuxnas konsumtion stigit så har ungas konsumtion följt efter. De senaste åren har dock utvecklingen gått åt olika håll och unga dricker idag mycket mindre alkohol än tidigare. Vad tror ni att det beror på?

 

- Ulf Guttormsson beskriver för SR att det skett ett trendbrott, där unga tjejer nu börjar att dricka och snusa mer igen och även att spel om pengar blir vanligare. Dessutom beskriver han att det är skillnad mellan konsumtionen på landsbygd och storstad. Varför tror ni att det är så? Känner ni igen situationen från de områden ni bor i eller känner till?

 

- Vad ser ni för trender kring alkoholkonsumtion generellt? Hur upplever ni att synen på och normerna kring alkohol ser ut idag i jämförelse med för 10-15 år sedan? Finns det något att lära av den utvecklingen?

 

Nästa sida:

Alkoholskador och dödlighet