Vad tycker ni? Om skuggstrategins fokus och möjligheter!

Om skuggstrategins fokus och möjligheter!

Diskutera det som Håkan beskriver i filmen. Vill ni så kan ni använda er av frågorna nedan:

 

  • Håller ni med om det som Håkan lyfter som viktiga fokus i arbetet med ANDTS? Tycker ni att det är frågor som kommer upp i debatten eller arbetet med frågorna idag? 

 

  • Håkan beskriver hur man som medlem eller förening kan bidra till att skuggstrategins förslag kommer fram och att den antagna ANDTS-strategin implementeras på ett bra sätt. Vad tänker ni kring det? 

 

Nästa sida:

Vad styr och vem beslutar?