Vad styr och vem beslutar?

Politiken och ansvaret för ANDTS-frågorna ligger på flera olika nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det finns styrdokument i form av internationella konventioner och direktiv, nationella lagar och riktlinjer och regionala och lokala strategier – och ett delat ansvar mellan en rad olika myndigheter och andra aktörer i samhället. 

Här är en kort sammanfattning av konventioner, lagar och ansvar på varje nivå:

Nästa sida:

Till nästa träff