Träff 1: Varför behövs en nationell strategi?

Både i Sverige och i många andra länder är de problem som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar omfattande och påverkar både individen, familjen och hela samhället.

Ett exempel: I Sverige dör omkring 90 000 människor varje år och av dessa beräknas drygt 2000 dödsfall orsakas av alkohol, ca 12 000 av tobak och ca 800 av narkotika.

woman-3319541_1280.png

Kostnaderna för samhället är också stora. Den årliga kostnaden för alkoholkonsumtion beräknas till 103 miljarder kronor (2017, för narkotikaanvändning 38,5 miljarder kronor (2020) och för rökning 31,5 miljarder kronor (2015). Mer information om dessa siffror finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Regeringen har därför tagit fram en ny nationell strategi som, där de beskriver hur de vill arbeta för att begränsa tillgängligheten till och med 2025. Den innefattar, till skillnad från de tidigare strategierna, även spel om pengar och kallas därmed för en ANDTS-strategi.

Nästa sida:

Skuggstrategin