Träff 1: Varför behövs en nationell strategi?

Både i Sverige och i många andra länder är de problem som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar omfattande och påverkar både individen, familjen och hela samhället.

Ett exempel: I Sverige dör omkring 90 000 människor varje år och av dessa beräknas ca 3 600 dödsfall orsakas av alkohol, 13 800 av tobak och ca 700 av narkotika (alla under 2017). 

 

 

Kostnaderna för samhället är också stora. I Missbruksutredningen, som lades fram 2011, beräknades samhällskostnaderna för narkotikamissbruket till 24 miljarder kronor (2008) och sedan dess har narkotikaanvändningen ökat. Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi uppskattade de totala samhällskostnaderna för rökning till 31,5 miljarder kronor (2015). På uppdrag av Systembolaget beräknade företaget Ramboll alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser till ca 103 miljarder kronor (2017).

Regeringen har därför tagit fram ett förslag till en ny nationell strategi, där de beskriver hur de vill arbeta för att begränsa tillgängligheten. Förslaget ska tas beslut om i riksdagen och börja gälla under året och fram till december 2025. Den kommer, till skillnad från de tidigare strategierna, även innefatta spel om pengar och det blir därmed en ANDTS-strategi.

Nästa sida:

Skuggstrategin