Nu gör vi skillnad!

-En studiecirkel om lokalt och regionalt påverkansarbete kring ANT.

Få koll på läget och verktyg till förändring!

 

Materialet är indelat i fem träffar. Under träff 2 finns fördjupningar kring alkohol, narkotika och tobak. Väljer ni att fördjupa er i alla tre områden så behöver ni lägga till ytterligare 1-2 träffar.

För att genomföra studiecirkeln måste ni ha minst fyra träffar.

Varje träff passar bra för ett samtal på ca två studietimmar. Materialet utgår från ANDTS-skuggstrategin, som kan vara bra att ha till hands om ni vill fördjupa er i någon del. Utdrag ur Skuggstrategin finns även i studiematerialet. Utöver texter består materialet även av korta filmer och intervjuer, som fungerar som igångsättare för samtal.

De fem träffarna

Varför en Skuggstrategi? Varför behövs en ANDTS-strategi och varför en skuggstrategi? Och vem har mandat och ansvar för frågorna nationellt, regionalt och lokalt?
Hur ser situationen ut? Här lär ni er mer om nuvarande situation, skadeläge och politik kring alkohol, narkotika och tobak. En träff som kan bli upp till tre träffar om ni vill fördjupa er i alla tre områden.
Det här borde göras. Här diskuterar ni förslag på insatser och funderar över vilka frågor ni vill påverka inom.
Vad vill ni förändra? Dags att börja lägga upp er påverkansplan och diskutera mål och målgrupp.
Dags att agera! Fortsatt arbete för att färdigställa er påverkansplan och bra tips och verktyg för aktivitet!

Innan ni startar

Ni har träffats för att prata om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) utifrån den skuggstrategi som tagits fram av en expertgrupp i samverkan med 28 organisationer. Organisationerna överlämnade skuggstrategin till regeringen våren 2020, då regeringen påbörjade sitt arbete med den nya svenska ANDTS-strategin.

Skuggstrategin är ganska omfattande och i det här studiematerialet har vi därför valt ut delar av strategin som ni får chans att läsa och prata vidare om. Fokus ligger på alkohol, narkotika och tobak – även om vissa övergripande åtgärder rör alla fem områden i strategin. Studiematerialet ger er möjlighet att lära er mer och sedan gå från ord till handling och agera i de frågor ni tycker är viktigast!

 

Kanske genomför ni den här studiecirkeln digitalt och sitter framför en dator, platta eller mobil – eller så träffas ni fysiskt. Oavsett, så är det bra att lära känna varandra lite innan ni börjar. 

Ett förslag är att ni presenterar er för varandra genom att berätta lite kort om varför ni valt att gå den här studiecirkeln. Är det någon fråga eller något område (alkohol, narkotika eller tobak) som ni tycker är extra viktigt att diskutera under studiecirkeln?

Prata också om hur ni tänkt att lägga upp studiecirkeln, exempelvis hur många gånger ni ska träffas och vilken teknik ni behöver. Kom överens om hur ni ska kommunicera med varandra under och mellan träffarna. 

I materialet finns det förslag på diskussionsfrågor. Välj de ni tycker är relevanta för er.

 

Bra att tänka på innan ni startar:

ANDTS-skuggstrategin = Organisationernas förslag på vad en ny ANDTS-strategi borde innehålla.

ANDTS-strategin = Regeringens förslag till ny strategi 2021-2025.

Studiecirkeln som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

 

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar
    delta vid minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts. 
     

Det här materialet är framtaget av studieförbundet NBV. Kontakta NBV i er region om ni har frågor om upplägg på cirklar eller annan folkbildning. Kontaktuppgifter hittar ni på www.nbv.se

Kom igång genom att klicka på Starta-knappen här nedanför!