Träff 3: Vårt resmål någon annans hemma

Läs texten

När vi reser ser vi inte alltid baksidan. Är vi på semester är det drömmen om paradiset, de vita stränderna, de trevliga utomhusserveringarna eller nöjesgatan som hägrar och vi är eller vill kanske inte vara mottagliga för turismens bakgård.

Thailand är ett av de länder där alkohol idag är den största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död hos. Det har förstås flera orsaker, men den stora turistströmmen är en av dem. De som dagligen arbetar med turistnäringen möts 365 dagar om året av resenärernas ”semesterkonsumtion” vilket leder till att många själva får en hög konsumtion.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, står alkohol för 3,3 miljoner dödsfall per år och är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död. Med koppling till många sjukdomar är alkoholen förstås en hälsofråga, men har även stor inverkan på andra områden som fattigdom, våld i hemmet, trafikolyckor och barns trygghet och rättigheter. Det är faktiskt fler som påverkas runt om den som dricker, än konsumenten själv.

Om en stor del av den dagliga inkomsten hos en familj går till alkohol så påverkar det möjligheten till mat, kläder och boende. Har någon ett risk- eller missbruk kan det också inverka på den sociala situationen. Man kan prata om att alkoholen är ett utvecklingshinder för individen, samhället eller landet.

Nästa sida:

Att prata om - Jenny Cisneros Örnberg