Modul 3

Med alkoholnorm i resväskan – om turism och alkohol

I det här studiematerialet kommer du att möta:

Jenny Cisneros Örnberg 
Jenny är forskare och föreståndare på SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning samt stf prefekt för Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. 2014 skrev hon en artikel tillsammans med australiensiske alkoholforskaren Robin Room om alkohol och turism.

Warawat Saibua
Warawat är född i Thailand men bor i Sverige sedan han var barn. Han arbetade i flera år för ett thailändskt turistföretag i Phuket och Pattaya och tog hand om turistgrupper, bland annat från Skandinavien. Under den tiden utvecklade han själv ett missbruk. Warawat har nu gått på behandling, blivit drogfri och är idag medlem i IOGT-NTO och aktiv i en kamratstödsgrupp i Katrineholm.

Imesha Somasiri
Imesha är volontär på IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisation ADIC Sri Lanka, en organisation som arbetar med alkohol- tobaks- och narkotikafrågor. Hon arbetar bland annat med ADICs projekt för att uppmärksamma kopplingarna mellan alkohol och turism, som blivit allt tydligare efter att landet fick fred och turismen ökat.

Nästa sida:

Träff 1: Vad händer när vi reser?