Att prata om - Pascalina Umulisa

Kan alkohol spela någon roll när det kommer till makt över sex och våld? Beror det på förväntningar eller på alkoholen i sig?

Se filmklipp 8 med Pascalina Umulisa och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Pascalina Umulisa menar att alkohol i vissa sammanhang används som en förevändning för att få utöva makt över andra. Vilka situationer beskriver hon och hur tror ni att de påverkar relationerna mellan män och kvinnor?

Nästa sida:

Att prata om - Adis Arnautovic