Att prata om - Fredrik Eklöf

Kan alkohol användas som maktmedel?

Se filmklipp 7 med Fredrik Eklöf och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Fredrik säger att alkohol kan vara ett sätt att utöva makt mot män. Vad tror ni att han menar med det?

 

Fredrik beskriver också hur kopplingen mellan män, alkohol och våld kan bidra till att mäns maktförhållanden gentemot kvinnor förstärks generellt. Vilka tankar får ni kring det?

Nästa sida:

Att prata om - Pascalina Umulisa