Träff 3: Jag var ju så full…

Läs texten

Med alkohol i kroppen anses man ofta kunna ursäkta olika beteenden. Han eller hon var ju så full… Det blir både en ursäkt för den som druckit för mycket, men även från samhället runt omkring, vilket ger den som druckit privilegier. Studier av våld i nära relationer och sexuellt våld visar exempelvis att människor inte klandrar förövaren på samma sätt om hen var berusad. 

Internationella studier från flera olika länder visar även på sambanden mellan alkohol och våld. Andelen alkoholrelaterat partnervåld varierar mellan 48-87 procent beroende på land och studie. En liknande uppskattning gällande sexuellt våld visar att alkohol finns med i bilden i mellan en tredjedel och tre fjärdedelar av fallen.

Många gånger är alkoholen den direkta orsaken till våldet, då alkohol påverkar omdömet och kan öka ett aggressivt beteende. Det finns också ett tydligt samband mellan en ökad alkoholkonsumtion i ett samhälle och antal registrerade våldsfall – och en minskad konsumtion med minskat antal våldsfall som följd.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de socialt inlärda förväntningarna kring hur människor ska och kan bete sig då de har druckit också spelar stor roll. Då kan alkoholen även bli en trigger för eller ursäkt till att göra saker som annars inte skulle vara accepterade.

Att prata om

Har ni några erfarenheter av beteenden som ursäktas av eller blir mer accepterade för att de utförs av någon som druckit alkohol. Ser ni att det funnits någon koppling till alkohol i de berättelser som kommit fram i samband med diskussionerna kring #metoo?

Nästa sida:

Att prata om - Fredrik Eklöf