Att prata om - Fredrik Eklöf

Skiljer sig förväntningarna kring alkohol åt mellan män och kvinnor och vad händer om man går emot dessa normer?

Se filmklipp 1 med Fredrik Eklöf och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Fredrik menar att alkohol ibland ses som en utväg för män att bearbeta känslor. Känner ni igen er i det Fredrik berättar? Har ni några exempel på när alkohol används som ventil eller dörröppnare för att visa eller tala om känslor?
Vilka följder kan det få?

 

Finns det några förväntningar på män och kvinnor kopplat till alkohol i Rwanda och vad händer om man går emot dessa normer? Se filmklipp 2 med Pascalina Umulisa och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Nästa sida:

Att prata om - Pascalina Umulisa