Att prata om - Adis Arnautovic

Finns det några förväntningar på män och kvinnor kopplat till alkohol i Bosnien och Hercegovina och vad händer om man går emot dessa normer?

Se filmklipp 3 med Adis Arnautovic och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Adis säger att det inte anses ”normalt” för män att inte dricka alkohol i Bosnien och Hercegovina och att män behöver en ursäkt gentemot omgivningen om de väljer bort alkohol.

 

Har ni känt er tvingade att berätta varför ni vid något tillfälle inte velat dricka alkohol? Vad har ni då mött för respons? Upplever ni att omgivningens respons skiljer sig åt beroende på exempelvis ålder, könstillhörighet eller bakgrund?

Nästa sida:

Fördjupningsuppgift