Att prata om - Pontus Strimling

Vilken betydelse har tillgängligheten för alkoholnormen? Hur samspelar lagar och normer och hur vänder vi en norm?

Se filmklipp 7 med Pontus Strimling och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Ju mer vanligt något är desto mer okej anses det, vilket gör att fler tar efter samma beteende. Lagstiftning kan påverka detta. Kan ni komma på några lagar som har förändrat beteende och lett till förändrade normer?

 

Pontus menar att normen kring alkohol i Sverige blir mer strikt. Han säger också att det går att skruva upp intensiteten på debatten för att få den processen att gå snabbare. Håller ni med? Reflektera över hur alkoholnormen i Sverige ser ut idag och framtidsspana utifrån nuläget.

Nästa sida:

Att prata om - Chonthita Kraisrikul