Att prata om - Chonthita Kraisrikul

Går det att förändra ungas attityder till alkohol och kan vi uppmuntra en livsstil där alkohol är mindre viktigt? Har du något exempel på hur ert arbete i studentklubben gjort skillnad?

Se filmklipp 8 med Chonthita Kraisrikul ”Neab” och diskutera frågorna nedan, eller andra funderingar ni får då ni ser filmen.

Att prata om

Neab pratar om vikten av förståelse mellan de som dricker alkohol och de som inte gör det. Vad kan det innebära?

 

Hon säger också att det är viktigt att fokusera på sina vänner då en umgås och inte på alkoholen. Upplever ni att det finns sammanhang där alkohol hamnar i fokus och i så fall, vad tror ni att det beror på?

Nästa sida:

Att prata om - Moses Kinobi