Börja här

Nu kommer fördjupningen till studiematerialet Normalia, som IOGT-NTO och NBV tagit fram om normer och förväntningar av olika slag.

Materialet består av tre tematiska områden, med tre-fyra studiepass vardera. Innehållet bygger på korta, filmade intervjuer med både forskare och personer från IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer runt om i världen. Utifrån dessa personers tankar och erfarenheter kring alkoholnormer väcks frågor och funderingar som ni kan diskutera och reflektera över. Gruppen väljer var ni vill börja, spåren är fristående från varandra. Ni kan också välja att läsa grundmaterialet Normalia, som ni hittar här.

De tre tematiska spåren är:

 • Se alkoholnormen
  – hos dig och i världen
 • Botten upp
  – manlig och kvinnlig alkoholnorm
 • Med alkoholnormen i resväskan
  – om alkohol och turism
   

Har du frågor? Kontakta oss
info@iogtntororelsen.se
info@nbv.se

Detta dokument har finansierats med stöd från Sida genom Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.