Normalia - här och i världen

Nu kommer fördjupningen till studiematerialet Normalia, som IOGT-NTO och NBV tagit fram om normer och förväntningar av olika slag.

Materialet består av tre tematiska områden, med tre-fyra studiepass vardera. Innehållet bygger på korta, filmade intervjuer med både forskare och personer från IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer runt om i världen. Utifrån dessa personers tankar och erfarenheter kring alkoholnormer väcks frågor och funderingar som ni kan diskutera och reflektera över. Gruppen väljer var ni vill börja, spåren är fristående från varandra. Ni kan också välja att läsa grundmaterialet Normalia.

De tre tematiska spåren är:

Se alkoholnormen - hos dig och i världen
Botten upp - manlig och kvinnlig alkoholnorm
Med alkoholnormen i resväskan - om alkohol och turism

Varje modul innehåller material för tre till fyra träffar. Varje träff tar upp en vinkel av det aktuella temat i modulen. I materialet finns texter att läsa och korta filmer att titta på. Filmerna är ca 1,5 min – 3 min vardera, och där möter vi personer som på olika sätt är kopplade till ämnet.

Den här studiecirkeln är kopplad till IOGT-NTOs strategiska arbete med att etablera alkoholnormen i samhällsdebatten. Se iogt.se/alkoholnormen. Den kan genomföras helt fristående men också som en fördjupning av grundmaterialet Normalia

Har du frågor? Kontakta oss på: info@iogtntororelsen.se  eller info@nbv.se   

Studiecirkeln som arbetsform

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

 

För att räknas som studiecirkel ska ni:

  • vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar
  • delta vid minst en av de tre första träffarna
  • träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka
  • arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min
  • träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar
  • arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts. 

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. Ni hittar kontoren på www.nbv.se

Denna cirkel har finansierats med stöd från Sida genom Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs.