Materialet består av tre tematiska områden, med tre-fyra studiepass vardera. Innehållet bygger på korta, filmade intervjuer med både forskare och personer från IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer runt om i världen. Utifrån dessa personers tankar och erfarenheter kring alkoholnormer väcks frågor och funderingar som deltagarna kan diskutera och reflektera över.

De tre tematiska spåren är:

• Se alkoholnormen – hos dig och i världen
• Botten upp – manlig och kvinnlig alkoholnorm
• Med alkoholnormen i resväskan – om alkohol och turism

Ladda ner studiematerialet här: Normalia.pdf

Har du frågor? Kontakta oss på: info@iogtntororelsen.se eller info@nbv.se